Witamy w STREFIE BIZNESU! – miejscu, w którym wspólnymi siłami chcemy promować polski biznes, kulturę i marki osobiste. Islanders Media CIC jest organizacją non – profit dlatego nasz program partnerski skierowany jest zarówno do organizacji polonijnych jak i  małych i dużych biznesów oraz każdego, kto chciałby wspólnie tworzyć naszą polonijną platformę. Dzięki waszym  subskrypcjom możemy utrzymywać wysokie standardy techniczne, a nasz zespół regularnie się powiększa i ciężko pracuje, aby treści docierały do jak największej liczby słuchaczy i czytelników. Zapraszamy do wspierania naszej działalności. Subskrypcje już od £8.99 miesięcznie!

Strefa brązowa

check artykuł sponsorowany na stronie raz w miesiącu (napisany i dostarczony przez Partnera)

check logo firmy w zakładce Partnerzy

Strefa srebrna

check artykuł sponsorowany na stronie dwa razy w miesiącu (napisany i dostarczony przez Partnera)

check reklamy w radio (do 30 sekund trzykrotnie w ciągu dnia***)

check logo firmy w zakładce Partnerzy

Strefa złota

check artykuł sponsorowany na stronie do czterech artykułów miesięcznie (napisany i dostarczony przez Partnera)

check reklamy w radio (do 30 sekund pięciokrotnie w ciągu dnia***)

check jedna audycja sponsorowana (reklama do 15 sekund przed i po audycji)

check logo firmy w zakładce Partnerzy

Strefa platynowa

check artykuł sponsorowany na stronie (napisany i dostarczony przez Partnera bądź napisany przez redakcję na podstawie dostarczonych przez Partnera materiałów*)

check mini reportaż z pracy firmy**

check reklamy w radio (pięciokrotnie w ciągu dnia***)

check jedna audycja sponsorowana (15 sekundowa reklama przed, w trakcie i po audycji)

check logo firmy w zakładce Partnerzy i na stronie głównej

check dzień partnera: co możemy dla Ciebie zrobić na naszej radiowej antenie?

Strefa brązowa

check artykuł sponsorowany na stronie raz w miesiącu (napisany i dostarczony przez Partnera)

check Logo firmy w zakładce Partnerzy

Strefa srebna

check artykuł sponsorowany na stronie dwa razy w miesiącu (napisany i dostarczony przez Partnera)

check reklamy w radio (do 30 sekund trzykrotnie w ciągu dnia***)

check logo firmy w zakładce Partnerzy

Strefa złota

check artykuł sponsorowany na stronie do czterech artykułów miesięcznie (napisany i dostarczony przez Partnera)

check reklamy w radio (do 30 sekund pięciokrotnie w ciągu dnia***)

check jedna audycja sponsorowana (reklama do 15 sekund przed i po audycji)

check logo firmy w zakładce Partnerzy

Strefa platynowa

check artykuł sponsorowany na stronie (napisany i dostarczony przez Partnera bądź napisany przez redakcję na podstawie dostarczonych przez Partnera materiałów*)

check mini reportaż z pracy firmy**

check reklamy w radio (pięciokrotnie w ciągu dnia***)

check jedna audycja sponsorowana (15 sekundowa reklama przed, w trakcie i po audycji)

check logo firmy w zakładce Partnerzy i na stronie głównej

check dzień partnera: co możemy dla Ciebie zrobić na naszej radiowej antenie?

*- artykuły napisane przez redakcję stanowią własność intelektualną autora tekstu i będą publikowane po autoryzacji przez Subskrybenta.

** -zasady tworzenia i  publikacji  reportażu z działalności firmy objęte są dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Subskrybentem a Właścicielem.

*** – materiały audio gotowe do emisji na antenie dostarczane są przez Subskrybenta. Materiały muszą spełniać standardy etyczne i licencyjne.

**Regulamin Programu Partnerskiego

 ISLANDERS BUSINESS PARTNER

 

 1. Przedmiotem subskrypcji jest Program Partnerski ISLANDERS BUSINESS PARTNER, zwany dalej Programem.
 2. Właścicielem Programu jest firma ISLANDERS MEDIA CIC z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 3. Regulamin dotyczy zasad współpracy Islanders Media CIC (zwanym dalej “Właścicielem”), z firmą lub osobą fizyczną zamawiającą subskrypcję (zwaną dalej “Subskrybentem”).
 4. W ramach Programu Właściciel oferuje Subskrybentowi cztery opcje: Strefę Brązową, Srebrną, Złotą i Platynową.
 5. W ramach współpracy Subskrybent wybiera jedną z powyższych opcji i zobowiązuje się dostarczyć Właścicielowi wszelkie niezbędne materiały do realizacji wybranej przez siebie opcji.
 6. Materiały należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zamówienia.
 7. Właściciel zobowiązuje się do przygotowania wszystkich materiałów w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 8. Rozpoczęcie współpracy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Właściciela środków finansowych, a kończy w momencie wygaśnięcia subskrypcji.
 9. Właściciel ma prawo zerwać współpracę w trybie natychmiastowym, jeśli Subskrybent dostarczy materiały zawierające treści nielegalne, obraźliwe lub nieodpowiednie, godzące w czyjeś dobre imię, uznane przez Właściciela za nieetyczne i niespełniające wymogów i standardów medialnych, lub jeśli Subskrybent jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawach o malwersacje, oszustwa lub inne przestępstwa finansowe bądź karne.
 10. Wykupując subskrypcję, Subskrybent potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Islanders Media CIC w celu subskrypcji. 

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora danych osobowych contact@islandersradio.co.uk z adresu, którego dotyczy powyższa zgoda.

Podcasty

 • Chart track

  1

  Paweł pod księżycami #1

  Paweł Horyszny

  • cover play_arrow

   Paweł pod księżycami #1 Paweł Horyszny

 • Chart track

  2

  Paweł pod księżycami #2

  Paweł Horyszny

  • cover play_arrow

   Paweł pod księżycami #2 Paweł Horyszny

 • Chart track

  3

  Paweł pod księżycami #3

  Paweł Horyszny

  • cover play_arrow

   Paweł pod księżycami #3 Paweł Horyszny

 • Chart track

  4

  Paweł pod księżycami #4

  Paweł Horyszny

  • cover play_arrow

   Paweł pod księżycami #4 Paweł Horyszny

 • Chart track

  5

  Paweł pod księżycami #5

  Paweł Horyszny

  • cover play_arrow

   Paweł pod księżycami #5 Paweł Horyszny

Teraz gramy

Nasze dane

Informujemy, że Radio Islanders otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polskojęzycznych na świecie
Kwota dotacji: 10000PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 431 579,00 PLN
Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polskojęzycznych na świecie” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych, internetowych oraz radiowych.

0%