Wielka Brytania

Leczenie finansowane przez Wielką Brytanię w Europie od 1 stycznia 2021 r

today16 kwietnia, 2023 37

Tło
share close

Leczenie finansowane przez Wielką Brytanię w Europie od 1 stycznia 2021 r

Po spełnieniu określonych kryteriów można uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej przez NHS w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii. Kryteria te różnią się w zależności od ścieżki dostępu. Istnieją dwie możliwości:

 1. Ścieżka S2 (leczenie planowe). Jest to umowa o bezpośrednim finansowaniu pomiędzy NHS a państwową placówką opieki zdrowotnej w wybranym przez Państwa kraju. Konieczne jest by uzyskać autoryzację od NHS England przed rozpoczęciem leczenia.

 1. Dyrektywa UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej. To rozwiązanie oznacza, że trzeba zapłacić koszt leczenia za granicą z góry, a następnie ubiegać się o koszty kwalifikowane od NHS po powrocie.

Ścieżka S2 może uprawniać do uzyskania dofinansowania z NHS na planowane leczenie w ramach państwowej opieki zdrowotnej w jednym z krajów UE lub w Szwajcarii. Aby zatwierdzić wniosek S2, NHS England musi być przekonana, że spełnione są następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Jesteś zwykłym mieszkańcem Anglii i masz prawo do leczenia w ramach NHS.
 • Leczenie, o które się Państwo ubiegają, zostałoby normalnie zapewnione w ramach NHS osobie w Państwa sytuacji.
 • Dostarczyłeś pisemny dowód, że przeszedłeś pełną ocenę kliniczną przeprowadzoną przez lekarza w Wielkiej Brytanii, dowolnym kraju EOG lub Szwajcarii. Oświadczenie lekarza musi jasno określać, dlaczego leczenie, o które się ubiegasz, jest potrzebne w Twojej sytuacji oraz jaki jest zdaniem lekarza medycznie uzasadniony okres czasu, w którym powinieneś być ponownie leczony, w oparciu o Twoją sytuację. Lekarz klinicysta powinien poprzeć to stwierdzenie podając obiektywne przyczyny.
 • Wnioskowane leczenie jest dostępne w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej kraju, w którym odbywa się leczenie.
 • Biorąc pod uwagę informacje podane przez lekarza, NHS England ustaliło, że takie samo lub równoważne leczenie nie może być zapewnione pacjentowi w ramach NHS w terminie uzasadnionym medycznie.
 • Żądane leczenie nie jest eksperymentalne ani nie jest częścią badań nad lekami.
 • Leczenie, którego dotyczy wniosek, nie jest leczeniem nagłym.
 • W przypadku ubiegania się o S2 na leczenie w Szwajcarii, należy spełnić kryteria obywatelstwa, przedstawiając dowód obywatelstwa brytyjskiego, szwajcarskiego lub unijnego, statusu uchodźcy lub bezpaństwowca, bądź też statusu osoby pozostającej na utrzymaniu osoby o jednym z tych obywatelstw lub statusie.

Jeśli dokumentacja uzupełniająca jest w innym języku, należy dostarczyć tłumaczenie na język angielski. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji może potrwać do 20 dni roboczych lub dłużej, jeżeli zgłoszenie nie jest kompletne i wymagane są dodatkowe informacje.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, leczenie odbędzie się na takich samych warunkach, jakie obowiązują mieszkańców kraju, w którym będą Państwo leczeni. Może to oznaczać konieczność osobistego pokrycia pewnego procenta kosztów.

NHS England nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Możesz również ubiegać się o brytyjskie dofinansowanie planowanego leczenia w ramach ścieżki S2 w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie (a także w krajach UE i Szwajcarii), jeśli jesteś:

 • obywatelem UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i mieszkasz w Wielkiej Brytanii od przed 1 stycznia 2021 r.
 • emerytem państwowym Zjednoczonego Królestwa lub otrzymującym inne „świadczenia podlegające przeniesieniu” i mieszkającym w EOG lub Szwajcarii od 1 stycznia 2021 r.
 • pracownikiem przygranicznym” (osobą, która pracuje w jednym państwie, a mieszka w innym) i mieszkała w nim przed 1 stycznia 2021 r., tak długo, jak długo jest pracownikiem przygranicznym w państwie przyjmującym
 • członkiem rodziny lub osobą pozostającą na utrzymaniu jednej z powyższych osób

Dyrektywa UE zapewnia możliwość uzyskania opieki zdrowotnej w Europie, która może być opłacona przez NHS.

 Jeśli jesteś uprawniony, może to upoważnić cię do wykupienia opieki zdrowotnej w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – ale nie w Szwajcarii – i ubiegania się o zwrot kosztów od NHS.

Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, kwota ta będzie równa kosztowi równoważnego leczenia w ramach NHS – możesz nie otrzymać pełnej kwoty.

Ścieżka dyrektywy UE jest podobna do ścieżki S2. Istotne różnice to:

 • Dyrektywa EU jest dostępna zarówno w przypadku leczenia finansowanego przez państwo, jak i prywatnego (S2 dotyczy wyłącznie leczenia finansowanego przez państwo)
 • W ramach tej ścieżki muszą Państwo pokryć koszty z góry, a następnie, po powrocie do Wielkiej Brytanii, zwrócić się do NHS o zwrot kosztów kwalifikowanych.
 • Alternatywnie możesz uzyskać zwrot pieniędzy za nieplanowane, niezbędne z medycznego punktu widzenia leczenie finansowane przez państwo, korzystając z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC). Kwota zwrotu może być inna przy wykorzystaniu EHIC. Proszę rozważyć obie opcje przed wybraniem sposobu złożenia wniosku.

O ile nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, masz prawo do finansowania tylko tych zabiegów, które są takie same lub równoważne z tymi dostępnymi w ramach NHS. Po powrocie można ubiegać się o zwrot pieniędzy do wysokości kwoty, jaką kosztowałoby leczenie na NHS w Anglii.

Opublikowane przez: Ewa

Oceń

Komentarze do wpisu (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane


Podcasty

 • Chart track

  1

  Lynch vol.1

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lynch vol.1 Studio Grozy

 • 2

  Lynch vol.2

  Studio Grozy

  • play_arrow

   Lynch vol.2 Studio Grozy

 • Chart track

  3

  Lazare vol.1

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lazare vol.1 Studio Grozy

 • Chart track

  4

  Lazare vol.2

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lazare vol.2 Studio Grozy

 • Chart track

  5

  Lazare vol.3

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lazare vol.3 Studio Grozy

Teraz gramy

Nasze dane

Informujemy, że Radio Islanders otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polskojęzycznych na świecie
Kwota dotacji: 10000PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 431 579,00 PLN
Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polskojęzycznych na świecie” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych, internetowych oraz radiowych.

0%