Wielka Brytania

Przemówienie króla wygłoszone podczas uroczystego otwarcia parlamentu.

today7 listopada, 2023 68 1

Tło
share close

 

Dzisiaj dnia 07 listopada 2023 roku  król Karol wygłosił przemówienie z okazji otwarcia sesji parlamentu. Brytyjski monarcha nie ingeruje w kwestie polityczne, wygłasza mowę napisaną przez rząd.

To pełne przemówienie króla wygłoszone podczas uroczystego otwarcia parlamentu:

 

„Moi panowie i członkowie Izby Gmin.

 

„Mając na uwadze dziedzictwo służby i oddania dla tego kraju pozostawione przez moją ukochaną matkę, zmarłą królową, wygłaszam tę pierwszą przemowę królewską od ponad 70 lat.

 

„Wpływ Covida i wojny na Ukrainie stworzył znaczące długoterminowe wyzwania dla Wielkiej Brytanii.

 

„Dlatego priorytetem mojego rządu jest podjęcie trudnych, ale niezbędnych długoterminowych decyzji, aby zmienić ten kraj na lepsze.

 

„Moi ministrowie skupiają się na zwiększaniu wzrostu gospodarczego oraz ochronie zdrowia i bezpieczeństwa Brytyjczyków dla przyszłych pokoleń.

 

„Mój rząd będzie w dalszym ciągu podejmować działania mające na celu obniżenie inflacji, obniżenie kosztów utrzymania rodzin i pomoc przedsiębiorstwom w finansowaniu nowych miejsc pracy i inwestycji.

 

„Moi ministrowie będą wspierać Bank Anglii w przywróceniu inflacji do celu poprzez podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących wydatków i pożyczek.

 

„Te decyzje pomogą finansom gospodarstw domowych, zmniejszą zadłużenie sektora publicznego i zabezpieczą bezpieczeństwo finansowe kraju.

 

„Zostaną wprowadzone przepisy mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii i zmniejszenie zależności od niestabilnych międzynarodowych rynków energii i wrogich obcych reżimów.

 

„Ta ustawa będzie wspierać przyszłe wydawanie licencji na nowe pola naftowe i gazowe, pomagając krajowi w przejściu do zerowej emisji netto do 2050 r. bez dodawania nadmiernych obciążeń dla gospodarstw domowych.

 

„Ponadto moi ministrowie będą starali się przyciągnąć rekordowy poziom inwestycji w odnawialne źródła energii i zreformować połączenia sieciowe, opierając się na osiągnięciach Wielkiej Brytanii w zakresie dekarbonizacji szybszej niż inne gospodarki G7.

 

„Mój rząd zainwestuje w Network North, aby zapewnić szybsze i bardziej niezawodne podróże między miastami i miasteczkami na północy i Midlands oraz w ich obrębie, traktując priorytetowo poprawę najczęściej wybieranych przez ludzi podróży.

 

„Moi ministrowie w dłuższej perspektywie wzmocnią edukację.

 

„Zostaną podjęte kroki w celu zapewnienia młodym ludziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu poprzez wprowadzenie zaawansowanego standardu brytyjskiego, który połączy ścieżki techniczne i akademickie w jedną kwalifikację.

 

„Wdrażane będą propozycje mające na celu zmniejszenie liczby młodych ludzi studiujących na studiach o niskiej jakości i zwiększenie liczby osób podejmujących wysokiej jakości praktyki zawodowe.

 

„Moi ministrowie podejmą kroki, aby uczynić gospodarkę bardziej konkurencyjną, korzystając ze swobód, jakie daje wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

„Zostanie przedstawiony projekt ustawy mający na celu promowanie handlu i inwestycji z gospodarkami w najszybciej rozwijającym się regionie świata.

 

„Moi ministrowie będą nadal negocjować umowy handlowe z dynamicznymi gospodarkami, zapewniając miejsca pracy i wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii.

 

„Moi ministrowie wprowadzą nowe ramy prawne, aby wspierać bezpieczny rozwój komercyjny wschodzących gałęzi przemysłu, takich jak pojazdy autonomiczne, wprowadzą nowe zasady konkurencji na rynkach cyfrowych i będą zachęcać do innowacji w technologiach takich jak uczenie maszynowe.

 

„Zostaną przedstawione przepisy mające wspierać przemysł kreatywny i chronić dziennikarstwo w interesie publicznym.

 

Zostaną opublikowane propozycje reformy opieki społecznej i wsparcia większej liczby osób w wejściu na rynek pracy.

 

„Mój rząd będzie promował integralność Unii i wzmacniał tkankę społeczną Wielkiej Brytanii.

 

„Współpracując z NHS England, mój rząd zrealizuje plany skrócenia list oczekujących i przekształcenia długoterminowej siły roboczej w krajowej służbie zdrowia.

 

„Będzie to obejmować realizację planu zatrudnienia NHS, pierwszego długoterminowego planu szkolenia lekarzy i pielęgniarek, których potrzebuje kraj, oraz minimalnych poziomów usług, aby zapobiec zagrażaniu bezpieczeństwu pacjentów przez strajki.

 

„Rekordowy poziom inwestycji rozwija i przekształca usługi w zakresie zdrowia psychicznego, aby zapewnić większej liczbie osób dostęp do potrzebnego wsparcia.

 

„Mój rząd wprowadzi przepisy mające na celu stworzenie pokolenia wolnego od dymu, ograniczając sprzedaż wyrobów tytoniowych, tak aby dzieciom obecnie do czternastego roku życia nigdy nie można było sprzedawać papierosów, oraz ograniczając sprzedaż i marketing e-papierosów wśród dzieci.

 

„Moi ministrowie przedstawią projekt ustawy mający na celu zreformowanie rynku mieszkaniowego poprzez uczynienie go tańszym i łatwiejszym dla dzierżawców nabywanie własności oraz rozwiązanie problemu wyzysku milionów właścicieli domów poprzez karne opłaty za usługi.

 

„Najemcy skorzystają na większym bezpieczeństwie najmu i lepszej wartości, natomiast właściciele skorzystają z reform zapewniających pewność, że w razie potrzeby będą mogli odzyskać swoje nieruchomości.

 

„Mój rząd przedstawi długoterminowy plan rewitalizacji miast i umożliwienia lokalnym mieszkańcom przejęcia kontroli nad ich przyszłością. „Zostaną przedstawione przepisy mające na celu zabezpieczenie przyszłości klubów piłkarskich z korzyścią dla społeczności i kibiców.

 

„Zostanie wprowadzony projekt ustawy mający na celu uporanie się z plagą nielicencjonowanych pedicabów w Londynie.

 

„Mój rząd angażuje się w walkę z antysemityzmem i dopilnowanie, aby Holokaust nigdy nie został zapomniany.

 

„Moi ministrowie wprowadzą przepisy wzmacniające siły policyjne i system sądownictwa karnego w zakresie zapobiegania nowym lub złożonym przestępstwom, takim jak przestępczość cyfrowa i niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, w tym uwodzenie.

 

„W czasie, gdy zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego szybko się zmieniają ze względu na nową technologię, moi ministrowie zapewnią służbom bezpieczeństwa i wywiadu potrzebne im uprawnienia oraz wzmocnią niezależny nadzór sądowy.

 

„Zostaną wprowadzone przepisy mające na celu ochronę obiektów publicznych przed terroryzmem w świetle ataku na Manchester Arena.

 

„Mój rząd wywiąże się z przyjętej na początku tego roku ustawy o nielegalnej migracji oraz porozumień międzynarodowych mających na celu powstrzymanie niebezpiecznych i nielegalnych przepraw przez kanał La Manche oraz zadba o to, aby to rząd, a nie gangi przestępcze, decydował o tym, kto przybywa do tego kraju.

 

„Mój rząd będzie nadal opowiadał się za bezpieczeństwem na całym świecie, inwestował w nasze dzielne siły zbrojne i wspierał weteranów, którym tak wiele zawdzięcza.

 

„Moi ministrowie będą ściśle współpracować z partnerami międzynarodowymi, aby wspierać Ukrainę, wzmacniać NATO i stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom bezpieczeństwa.

 

„Obejmuje to konsekwencje barbarzyńskich aktów terroryzmu przeciwko narodowi Izraela, ułatwianie wsparcia humanitarnego dla Gazy i wspieranie sprawy pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie.

 

„Mój rząd będzie w dalszym ciągu przewodził działaniom mającym na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej, wspierał kraje rozwijające się w transformacji energetycznej oraz nakazywał innym krajom wypełnianie ich zobowiązań środowiskowych.

 

„Wielka Brytania będzie w dalszym ciągu przewodzić międzynarodowym dyskusjom, aby zapewnić bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji.

 

„Mój rząd będzie gospodarzem Światowego Szczytu Inwestycyjnego, Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Konferencji Energetycznej, prowadząc światowe rozmowy na temat najpilniejszych wyzwań stojących przed Wielką Brytanią.

 

„Z niecierpliwością czekam na powitanie Jego Ekscelencji Prezydenta Republiki Korei i Pani Kim Keon Hee podczas wizyty państwowej jeszcze w tym miesiącu.

 

„Mój rząd będzie pod każdym względem starał się podejmować długoterminowe decyzje w interesie przyszłych pokoleń.

 

„Moi ministrowie zajmą się inflacją i czynnikami powodującymi niski wzrost, a nie żądaniami większych wydatków lub zaciągania pożyczek.

 

„Moi ministrowie przedłożą bezpieczeństwo społeczności i narodu ponad prawa tych, którzy mu zagrażają.

 

„Podejmując te długoterminowe decyzje, mój rząd zmieni ten kraj i zbuduje lepszą przyszłość.

 

„Członkowie Izby Gmin: zostaną Państwu przedstawione szacunki dotyczące usług publicznych.

 

„Moi panowie i członkowie Izby Gmin: zostaną przed wami przedstawione inne środki.

 

„Modlę się, aby błogosławieństwo Boga Wszechmogącego spoczęło na waszych radach”.

Opublikowane przez: Ewa

Oceń

Komentarze do wpisu (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane


Podcasty

 • Chart track

  1

  Lynch vol.1

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lynch vol.1 Studio Grozy

 • 2

  Lynch vol.2

  Studio Grozy

  • play_arrow

   Lynch vol.2 Studio Grozy

 • Chart track

  3

  Lazare vol.1

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lazare vol.1 Studio Grozy

 • Chart track

  4

  Lazare vol.2

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lazare vol.2 Studio Grozy

 • Chart track

  5

  Lazare vol.3

  Studio Grozy

  • cover play_arrow

   Lazare vol.3 Studio Grozy

Teraz gramy

Nasze dane

Informujemy, że Radio Islanders otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polskojęzycznych na świecie
Kwota dotacji: 10000PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 431 579,00 PLN
Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polskojęzycznych na świecie” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych, internetowych oraz radiowych.

0%